Bakgrund och inspiration

Norden är en tätt sammanvävd region i norra Europa bestående av fem självständiga stater och tre självstyrande områden. Norden förenas till stor del av språk och historia, och traditionellt har folk flyttat och rest kors och tvärs inom regionen.

Pandemin har visserligen bromsat upp resandet, men en liten dalgång kan inte förhindra faktum: Norden är en unik och integrerad region i världen.

Det är till och med officiellt bestämt av Nordens statsministrar att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region år 2030.

Det finns rentav en nordisk turismsamarbetsplan där man identifierat Nordens fokuspunkter, som kan fungera som inspiration för din reseaffisch. Fokuspunkterna är: Competitive Nordics — Innovative and smart Nordics — Sustainable Nordics — Attractive Nordics.

Norden har en mycket mångsidig natur. Från Islands vulkaner och heta källor till Danmarks bokskogar. Från Norges dramatiska Atlantkust till Finlands otaliga insjöar. Från Sveriges fjällvärld till den svenska och finländska skärgården i Östersjön ...

Tack vare den unika nordiska allemansrätten är naturen också tillgänglig för vem som helst. Men det är frihet under ansvar. Vi måste alla hjälpas åt för att Norden ska klara de utmaningar framtidens resande medför. På Island har man till exempel lanserat the tourism pledge som också kan ge inspiration för din affisch:

1. I pledge to be a responsible tourist

2. When I explore new places, I will leave them as I found them

3. I will take photos to die for, without dying for them

4. I will follow the road into the unknown, but never venture off the road

5. And I will only park where I am supposed to

6. When I sleep out under the stars, I'll stay within a campsite

7. And when nature calls, I won't answer the call on nature


Som inspiration kan du också se på moderna reseaffischer både från Sverige och Finland.