Så här utses vinnarna

I korthet:

Steg 1:

Konstnärerna skapar

Steg: 2:

Juryn väljer ut fem-tio finalister

Steg 3:

Allmänheten röstar på sin favorit. Flest röster = vinnaren.

Den långa versionen

Efter att konstnärerna skapat sina verk sammanträder juryn i februari 2022 och utser fem-tio affischer som kvalificerar sig för finalen.

Juryns urval kan inte överklagas.

Efter att fem-tio affischer är valda får allmänheten från och med 11 februari 2022 rösta via mynordenposter.com bland finalisterna. Det går också att rösta på plats på Nordiska museet (i Stockholm) där finalisterna ställs ut. Endast en röst per person. Arrangörerna har rätt att ogiltigförklara röster om missbruk uppdagas.

Det verk som erhållit flest godkända röster utses till vinnare. Näst flest röster ger andra plats, och sedan följer tre stycken hedersomnämnande enligt fallande röstetal.

Arrangörerna förbinder sig vid att följa resultatet i den allmänna omröstningen.

Slutresultatet av tävlingen och omröstningen är definitiv och kan inte överklagas.

Vem sitter i juryn?

Juryn består av konstnärer, finsmakare inom affischkonsten och vänner av Norden:

Magnus Londen, poster hunter, Come to Finland & Come to Sweden

Vanessa Gandy, Chef för museiupplevelsen vid Nordiska museet.

Sabina Westerholm, Direktör / Forstjóri vid Norræna húsið / The Nordic House, Reykjavík

Linda Bondestam, illustratör

Andreas Kittel, grafisk formgivare