Sedan vår första bok utkom år 2005 har vi arbetat med att dokumentera svenska och finländska affischkonstnärer. Resultatet är två omfattande konstnärsmatriklar, fördelade enligt land.

Det här är vårt sätt att hylla dessa kreativa profiler. För sanningen är att många av dem har fallit i glömska. Och så får det ju inte vara!

Kanske de var mer eller mindre anonyna reklamtecknare. Kanske de var uppburna affischkonstnärer redan under sin livstid. Det spelar ingen roll. Nu finns kunskapen om dem samlad. Dyk in affischkonstnärernas underbara värld. Och stäm sedan in i hyllningssången!

Läs mera om svenska affischkonstnärer på Come to Swedens sidor.

Läs mera om finländska affischkonstnärer (på svenska) på Come to Finlands sidor.

Läs mer om Ib Antoni, känd dansk affischkonstnär.

Läs mer om Knut Yran, en av Norges främsta affischkonstnärer.

Bilderna föreställer Olle Skrede och Ingrid Bade.