Tävlingsregler

Bidragen skickas in senast den 6 februari 2022 klockan 23.59 svensk tid, använd detta formulär //TIDEN ÄR UTE// och beakta de tekniska specifikationerna som listas där.

Våra goda råd kan också vara värdefulla.

Instruktioner & Regler

 • Affischen ska vara en illustrerad affisch som lockar till att resa i eller till Norden (=Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island)
 • Affischer som genom slogan och text endast nämner ett individuellt nordiskt land diskvalificeras. En affisch som endast har texten ”Sverige" godkänns med andra ord inte.
 • Du får delta endast med en affisch. Om du har lämnat in ett bidrag innan 6 januari har du rättighet att uppdatera eller skicka in ett nytt bidrag, men du deltar fortfarande endast med en affisch i tävlingen.
 • Format: 506x706 mm. Resolution: 300 dpi. Filtyp: Pdf eller tiff, tryckfärdig fil utan crop marks.

 • Tyvärr tar vi inte emot fotoaffischer eller fotocollage.
 • Kom ihåg att namnge dina två filer (originalversionen och den i lågresolution) enligt namnet på ditt tävlingsbidrag. Om du till exempel har döpt din affisch till ”I Love Norden” namnger du filerna:  I-Love-Norden-HIGHres.pdf respektive I-Love-Norden-LOWres.jpg.
 • Bidragen ska vara osignerade, men en signatur kan tillsättas senare (juryn behandlar bidragen anonymt).
 • Affischen får inte innehålla ett kränkande budskap. Arrangörerna förbehåller sig rätten att diskvalificera oetiska bidrag.
 • Undvik kommersiella varumärken och annan kommersiell ”smygreklam”.
 • Alla verk ska vara skapade endast för denna tävling. All form av plagiat är förbjuden, och samtliga deltagare tar fullt juridiskt ansvar för att deras verk inte kränker någon annans upphovsrätt. Att delta innebär med andra ord att deltagaren bekräftar att verket inte gör intrång på tredje parts upphovsrätt.
 • Din affisch ska ha en kort text. Alternativen är i första hand:

Come to Norden

Norden – The Nordics

eller endast: Norden

eller endast: The Nordics

 • Alla deltagare förbinder sig att inte sprida eller dela sitt verk innan finalisterna har publicerats. En finalist förbinder sig därefter vid att inte avslöja att hens verk är i finalen innan den allmänna röstningen är avslutad och en vinnare är utsedd.
 • Resultaten publiceras på cometofinland.fi, på cometosweden.se och här på cometonorden.com liksom även på nordiskamuseet.se.
 • Vinnaren, andraplatstagaren och de som får hedersomnämnanden informeras personligen i förväg.
 • Deltagandet i tävlingen innebär ett samtycke till tävlingsvillkoren (nedan).

Tävlingsvillkor:

 • Vinnaren, andraplatstagaren och de tre som får hedersomnämnanden avslöjas på Nordiska museet då utställningen Come to Norden öppnar den 11 mars 2022.
 • Arrangörerna har rätt att ställa ut vilket tävlingsbidrag som helst av de fem-tio finalisterna på vandringsutställningen Come to Norden. Inga separata ersättningar betalas för denna rätt.
 • Come to Sweden/Finland gör ett avtal gällande upphovsrätt med alla finalister i tävlingen. Om och när produkter baserade på dessa konstverk produceras av Come to Sweden/Finland betalas royalty årligen ut i enlighet med ett standardavtal. Avtalet ger CTS/CTF ensamrätt att producera produkter (så som vykort, affischer, kalendrar etc) och ger även CTS/CTF licenseringsrätt.
 • Tävlingsdeltagare kan erhålla en kopia av standardavtalet i förväg genom att kontakta poster2022(at)cometofinland.fi.
 • Genom att delta i affischtävlingen My Norden Poster samtycker deltagaren till att deras konstverk kan, om bidraget kommer till finalen, användas i enlighet med ovan nämnda standardkontrakt.
 • Come to Sweden/Finland förbehåller sig rätten att i framtagningen av produkter baserade på finalbidrag vid behov modifiera bilden, till exempel då en produkt har andra proportioner än ursprungsverket eller för att göra samma affisch i olika språkversioner. Come to Sweden/Finland har även rätt att editera eventuell slogan i affischen eller ändra typsnittet.
 • Om affischen väljs ut som en av de fem-tio finalisterna ska deltagaren även skicka in samma affisch i två andra versioner: 1) med layers med typsnitten (fonterna) som outlined i en zip-fil och 2) som tryckfärdig i formatet 506 x 706 mm (flattened layers med typsnitten som outlined).
 • Personer som kan anses vara närstående till någon eller några medlemmar i juryn är förhindrade att delta.
 • Come to Sweden/Finland har även rätt att använda de fem-tio utvalda finalverken i sin digitala marknadsföring. Strävan är att konstnärens namn uppges i mån av möjlighet och utrymme.

Ytterligare information ges på svenska, engelska eller finska via poster2022(at)cometofinland.fi

 

© Affisch: Im Hohen Norden, konstnär: Olle Skrede, publicerad (sannolikt) 1940-talet. Finns att få som nytryck!