Vandringsutställningen Come to Norden är producerad av affischföretagen Come to Finland och Come to Sweden tillsammans med den finländska föreningen Affischjägarna.

För bokningar och mera information, läs de tekniska specifikationerna nedan och kontakta producenten Magnus Londen: magnus.londen (at) cometofinland.fi

Tekniska specifikationer

 

Utställningen består av originalaffischer från slutet av 1800-talet till 1960-talet. Utställningen som berättar den nordiska turismens historia via inramade reseaffischer och insiktsfulla infotavlor kan anpassas enligt utrymme.

Antal affischer: Utställningen består av ca 100 inramade affischer, men kan anpassas enligt lokalen.

Medelstorlek per tavla: 700 x 1070 mm. Utställning inkluderar även en grupp tavlor i varierande storlek där minsta är ca 490 mm x 720 mm och största ca 800 mm x 1200 mm.

Texttavlor, antal: minimi 14, maximi 35. Storlekar: 725 x 1510/1580 mm samt 580 x 1350 mm.

Material: Björkfaner (6 mm). På Nordiska museet är textskyltarna tryckta på kapaskivor.

Inramningsmaterial: de affischer som ingår i utställningens standardinnehåll är inramade i vita ramar av finsk furu med museiglas. I den mån utställningen omfattar inlånade affischer från privatsamlingar förekommer även andra typer av inramning.

Utställningens språk: svenska, engelska och finska. Andra språk tillgängliga enligt överenskommelse.

Total väggyta som krävs: Minimikrav för väggyta ca 90 meter (anpassningsbart).

Rekvisita: producenterna samarbetar gärna med museet och lyfter i utställningen fram tidsenlig rekvisita från museets samlingar. 

Transportlådor: Levereras i tre-fyra stora och robusta transportlådor.

Övrigt: i utställningen ingår en audioguide med upp till 26 spår på tre språk (engelska, svenska, finska).

Vi har också utarbetat grunden för ett pedagogiskt material för barn och skolelever.

Tid för bygge av utställningen: 7–14 dagar.

Pris: Kontakta producenten Magnus Londen för offert magnus.londen (at) cometofinland.fi

Utställaren ombesörjer följande:

• montering av utställningen under handledning av producenten 

• belysning av utställningen

• lagerutrymme för transportlådor och diverse skyddsmaterial under utställningstiden

• försäkring av utställningen under den tid den befinner sig i utställarens utrymmen. Försäkringsvärde: 500-3000 euro / affisch. Totala försäkringsvärdet är ca 140 000 €.

• marknadsföring av utställningen 

• vernissagearrangemang (inbjudningar, traktering och övriga praktiska arrangemang etc)

• ständig övervakning av utställningen

• insamling av pressomnämnanden 

• nedmontering och inpackning av utställningen enligt anvisningar

• kostnad för transport av utställningen från föregående eller till följande mottagare, eller bådadera, beroende på situationen samt försäkringar under transporten.

• utrymme och ombesörjning av en shop där Come to Finlands och/eller Come to Swedens produkter (affischer, postkort, böcker etc.) säljs. Försäljningskommission utbetalas till museet.

Producenterna (Come to Finland/Sweden) ombesörjer:

• anpassning till det land utställningen visas i (affischer, texter, översättningar, audio mm)

• person på plats för handledning under montering av utställningen

• anvisningar för nedmontering av utställningen

• presstexter och -bilder

• assistens (bild och annat material) för marknadsföring

• Parterna kan separat komma överens om att skapa en språkversion (t.ex. danska, norska, isländska etc) av boken/utställningskatalogen ”Come to Norden” (320 sidor, nästan 200 affischer).

Kontakta producenten Magnus Londen, magnus.londen (at) cometofinland.fi för mera information.

Foto: © Peter Segemark, Nordiska museet