Vandringsutställningen Come to Norden är producerad av affischföretagen Come to Finland och Come to Sweden tillsammans med den finländska föreningen Affischjägarna.

För bokningar och mera information, läs de tekniska specifikationerna nedan och kontakta producenten Magnus Londen: magnus.londen (at) cometofinland.fi

Tekniska specifikationer

 

Utställningen består av originalaffischer från slutet av 1800-talet till 1960-talet. Utställningen som berättar den nordiska turismens historia via inramade reseaffischer och insiktsfulla infotavlor kan anpassas enligt utrymme.

Antal affischer: Utställningen består av ca 100 inramade affischer, men kan anpassas enligt lokalen.

Medelstorlek per tavla: 700 x 1070 mm. Utställning inkluderar även en grupp tavlor i varierande storlek där minsta är ca 490 mm x 720 mm och största ca 800 mm x 1200 mm.

Texttavlor, antal: minimi 14, maximi 35. Storlekar: 725 x 1510/1580 mm samt 580 x 1350 mm.

Material: Björkfaner (6 mm). På Nordiska museet är textskyltarna tryckta på kapaskivor.

Inramningsmaterial: de affischer som ingår i utställningens standardinnehåll är inramade i vita ramar av finsk furu med museiglas. I den mån utställningen omfattar inlånade affischer från privatsamlingar förekommer även andra typer av inramning.

Utställningens språk: svenska, engelska och finska. Andra språk tillgängliga enligt överenskommelse.

Total väggyta som krävs: Minimikrav för väggyta ca 90 meter (anpassningsbart).

Rekvisita: producenterna samarbetar gärna med museet och lyfter i utställningen fram tidsenlig rekvisita från museets samlingar. 

Transportlådor: Levereras i tre-fyra stora och robusta transportlådor.

Övrigt: i utställningen ingår en audioguide med upp till 26 spår på tre språk (engelska, svenska, finska).

Vi har också utarbetat grunden för ett pedagogiskt material för barn och skolelever.

Tid för bygge av utställningen: 7–14 dagar.

Pris och närmare information: Kontakta producenten Magnus Londen magnus.londen (at) cometofinland.fi

Foto: © Peter Segemark, Nordiska museet